Heroverwegen en herdenken

Interview met Marcus May, algemeen directeur van HDP Gesellschaft für ganzheitliche Datenverarbeitung mbH

HDP-kantoren en atrium

Geen mens mag gezondheidsschade oplopen door zijn werk - dat is in een notendop de kerngedachte van de wettelijke ongevallenverzekering in Duitsland. Het is een unieke en goede markt – daar is HDP Gesellschaft für ganzheitliche Datenverarbeitung mbH uit Alzey van overtuigd. HDP biedt softwareoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van commerciële beroepsgenootschappen en ongevallenverzekeringen. En bevindt zich aan het begin van een toekomstgericht transformatieproces.

Economieforum: Meneer May, u bent sinds 1 juli directeur van HDP. Hoe heeft u de eerste tijd ervaren?

Marcus May: Ik ben met open armen ontvangen, heb veel gesprekken gevoerd en me met verschillende onderwerpen beziggehouden om een duidelijker beeld te krijgen waar we staan en waar we naartoe willen. We bevinden ons aan het begin van een transformatieproces dat nog dit jaar zal starten.

Economieforum: Voordat we vooruit kijken, laten we een beetje terugkijken. Hoe zagen de oorsprongen van HDP eruit?

Marcus May: De geschiedenis van HDP laat zien hoe uit het niets een prachtig succesverhaal kan ontstaan. Mijn voorganger Frank Pusch was in de jaren '80 een van de medeoprichters, die destijds vaststelden dat het zinvol zou zijn om de markt voor sociale ongevallenverzekeringen te bedienen met een branchespecifieke oplossing. Met Cusa bieden we vandaag een softwareoplossing die deze oorspronkelijke idee weerspiegelt.

Marcus May, Directeur van HDP Maatschappij voor holistische gegevensverwerking mbH
Marcus May, Directeur van HDP Maatschappij voor holistische gegevensverwerking mbH

Economisch Forum: Hoe is het tot nu toe verlopen?

Marcus May: Met de hoge vraag is HDP gestaag gegroeid. Vooral Corona heeft onze groei aangewakkerd. Vandaag de dag hebben we 169 medewerkers, plus externe krachten voor ondersteuning van de projecten. In Alzey vindt de klassieke softwareontwikkeling plaats, tegelijkertijd zijn we aanbieder van datacenterdiensten, dus exploiteren we een groot datacenter. De omzet ligt tussen de 23 en 25 miljoen EUR. Het is belangrijk dat voor ons winstmaximalisatie niet op de voorgrond staat, maar dat veel wordt herinvesteerd om degelijk werk te verrichten in het belang van onze aandeelhouders, drie grote beroepsverenigingen en de ongevallenverzekering van Hessen. Door onze structuur zijn onze klanten tegelijkertijd onze eigenaren.

HDP Bedrijfslocatie in Alzey
Welkom bij HDP - de specialist in softwareoplossingen voor beroepsgenootschappen en ongevallenverzekeringen
HDP Mensa
Medewerkers moeten het goed hebben - dit wordt onder andere gewaarborgd door moderne werkplekken, gezamenlijke lunches, spannende ontwikkelingsperspectieven en veel meer

Economisch Forum: U sprak over het transformatieproces als een grote uitdaging. Wat bedoelt u daarmee?

Marcus May: Een belangrijk thema dat ons alle bezighoudt, is AI. Vooral tegen de achtergrond van het tekort aan vakmensen is automatisering noodzakelijk en zinvol. Een voorwaarde hiervoor is een verandering in denkwijze van alle betrokkenen. Een dossierbeheerder benadert onderwerpen traditioneel vanuit een procesgerichte aanpak. De informatietechnologie nastreeft echter een ander doel - weg van het proces, richting het resultaat. We moeten overgaan naar datagestuurd werken, moeten denken in gegevens en resultaten, niet in processen. Onze taak is om concepten te creëren voor datagestuurde oplossingen.

Economisch Forum: Welke impulsen wilt u het bedrijf meegeven op deze weg van transformatie?

Marcus May: Ik zie mijn taak in het denken in oplossingen en heb een 'Can-do'-principe uitgeroepen. In plaats van vast te houden aan starre principes, zet ik in op moderne methoden zoals het betrekken van klanten, waarmee oplossingen samen verfijnd en verder ontwikkeld worden; achter dit idee staat het MVP-concept. Duidelijk is dat we ons anders moeten opstellen voor de transformatie, en dat begint in de hoofden.

HDP Kantoor situatie
In een team werken en buiten je eigen kaders kijken, is essentieel voor HDP
HDP Cusa C5
Cusa C5 - de 5e generatie van de modulair ontworpen branchespecifieke oplossing

Economisch forum: Cusa is het kernproduct van HDP. Wat maakt de software zo speciaal?

Marcus May: Cusa is een complete oplossing voor ongevallenverzekeraars, gebaseerd op de drie modules Revalidatie en Prestatie, Lid en Bijdrage, en Preventie. Wanneer men uiteindelijk echt datagedreven denkt, zijn gecentraliseerde oplossingen de volgende uitdaging. In 2025 zullen we klanten voor het eerst Software-as-a-Service aanbieden. We zullen voor Cusa extra modules ontwikkelen en mobiele toepassingen stimuleren. Met Apollo hebben we bovendien een AI-platform ontwikkeld waarmee we de datagedreven benadering nastreven.

Economisch forum: U sprak over een constante groei in het verleden. Waaraan schrijft u deze toe?

Marcus May: De oprichters hebben een prachtig succesverhaal geschreven. Ze zijn gestart met een idee, hebben zich afgevraagd wat klanten nodig hebben en wat de markt nodig heeft en een niche ontdekt. Toen de digitalisering begon, hebben ze zich op deze specifieke sector gericht, hebben ze naam gemaakt en goede producten geleverd. Nu is het aan ons om dit verhaal voort te zetten, de markt bepalend te vormen en te voorzien van innovaties.