"De toekomstige zorg dicht bij de patiënt is digitaal"

Interview met Andreas Bogusch, directeur van Medgate Duitsland GmbH

Andreas Bogusch, directeur van Medgate Duitsland GmbH

De Medgate-groep zet zich al meer dan 20 jaar in als een pionierende dienstverlener in telemedicine. Op dit moment bevindt de hele sector zich op een kruispunt, zegt de Duitse chef Andreas Bogusch, en hij beschouwt regelgevende veranderingen als dringend noodzakelijk. Hij legde uit welke verdere technologische mogelijkheden AI biedt voor de arts-patiënt relatie en hoe telemedicine mogelijk was in een tijd voordat smartphones bestonden, in een interview met Wirtschaftsforum.

Wirtschaftsforum: Meneer Bogusch, al 23 jaar lang verricht Medgate pionierswerk op het gebied van telemedicijn - en dat is aanzienlijk langer dan veel communicatievormen die als essentieel worden beschouwd, überhaupt bestaan!

Andreas Bogusch: Dat is correct. Ons bedrijf komt oorspronkelijk uit Zwitserland, waar de regelgevende voorwaarden voor ons bedrijfsmodel al rond de millenniumwisseling voldoende aanwezig waren. Want tot de opheffing van het verbod op exclusieve telebehandeling in 2016, hadden we onze dienst in Duitsland in deze vorm niet kunnen aanbieden. Desondanks zijn we meer dan twee decennia op de markt onze wortels als digitale dokterspraktijk trouw gebleven en zien we onszelf nog steeds voornamelijk als dienstverlener en niet primair als technologieaanbieder, ook al maken we natuurlijk altijd gebruik van de nieuwste ontwikkelingen als we overtuigd zijn dat we ze voor een gericht voordeel voor onze patiënten en artsen kunnen inzetten. In de eerste jaren van onze bedrijfsgeschiedenis moesten we ons nog behelpen met een telefoonhotline, wat van ons medisch personeel bij de anamnese een bijzonder fijngevoeligheid vereiste. Vandaag de dag is de videosessie natuurlijk al lang de voorkeursmethode geworden, terwijl bij de Zwitserse versie van Medgate via een chatfunctie inmiddels ook foto's ingediend kunnen worden.

Medgate - Ik ben bij de dokter
Of je nu op de bank thuis zit of misschien ooit op Mars: met Medgate is een competente arts altijd maar een paar klikken verwijderd

Wirtschaftsforum: Het aanbod van Medgate Deutschland GmbH is tot nu toe uitsluitend gericht op de groep van particulier verzekerden en zelfbetalers, waardoor het grootste deel van de Duitse patiënten - de wettelijk verzekerden - als markt ontoegankelijk blijft. Welke impact kan Medgate onder deze omstandigheden eigenlijk hebben?

Andreas Bogusch: Het klopt dat we onze diensten onder de huidige regelgevende voorwaarden niet met de wettelijke zorgverzekeraars kunnen afrekenen. Tegelijkertijd gaan we er echter van uit dat de wettelijke eisen zich ook moeten richten naar de langetermijn zorgrealiteiten en de behoeften van de patiënten. In deze context, als men bedenkt dat in Duitsland de komende jaren ongeveer 15.000 artsencapaciteiten zullen ontbreken en de overblijvende artsen al volledig belast zijn met hun professioneel en persoonlijk veeleisende dagelijkse praktijk, wordt het duidelijk dat er voor dit probleem een effectieve, praktische, veilige en patiëntgerichte oplossing nodig is - en hier kunnen de mogelijkheden van telemedicine een beslissende bijdrage leveren. Daarom is nu ook de tijd gekomen waarin de huidige spelers op de markt bestaande weerstanden bij de politieke en administratieve besluitvormers moeten wegnemen - want de sector staat in het algemeen op een kruispunt, aangezien sommige aanbieders zich momenteel alweer uit de markt terugtrekken. Als dit op grote schaal gebeurt zonder dat de juiste regelgevende richtlijnen tijdig zijn ingesteld, zou dat een onnodig gemiste kans zijn voor een duurzame modernisering van de patiëntgerichte zorg en een blijvende verlichting voor het medisch personeel.

Wirtschaftsforum: Wat is de concrete meerwaarde van Medgate in deze context?

Andreas Bogusch: In Zwitserland heeft Medgate vooral kunnen aantonen dat ons aanbod een betrouwbare stuurfunctie kan implementeren, waarbij patiënten op een laagdrempelige manier door het gezondheidssysteem worden geleid. Hierbij kan ongeveer de helft van hen al definitief door onze artsen worden behandeld, terwijl in de andere gevallen een doorverwijzing naar gevestigde collega's of andere gezondheidsdienstverleners plaatsvindt. Een vergelijkbare rol speelt bij de wettelijke ziektekostenverzekeringen in Duitsland het huisartsenmodel, alleen biedt dit voor de patiënt nauwelijks relevante prikkels. Medgate daarentegen is 24 uur per dag beschikbaar en wordt vanwege de daardoor gewonnen flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid graag door de betrokkenen gebruikt. Dankzij de daarmee gepaard gaande kostenbesparingen konden sommige aanbieders van privéziektekostenverzekeringen zich al veroorloven om de verzekeringspremies te verlagen voor tarieven die het gebruik van Medgate voor de patiënt verplicht stellen.

Wirtschaftsforum: Welke verdere technologische mogelijkheden staan ons in de toekomst te wachten?

Andreas Bogusch: Dankzij AI zal het beroepsbeeld van de huisarts of internist in perspectief veranderen, vergelijkbaar met hoe de piloot van een vliegtuig voornamelijk een veiligheidsrelevante toezichthoudende functie heeft. Mogelijk kan AI binnenkort in de dialoog tussen arts en patiënt baanbrekende anamnestische vragen voorstellen, verdere behandelopties stimuleren of wijzen op mogelijke ernstige gevaren die zelfs ervaren artsen soms over het hoofd zien. Zo kan een nog veiligere, aangenamere en succesvollere medische behandeling plaatsvinden.