„Przemysł spożywczy stoi przed głęboką transformacją!”

Wywiad z Thomasem Wünsche, Dyrektorem ds. Przemysłu Żywności i Napojów w ANDRITZ Separation

Produkcja Andritz

Liczba ludności świata zwiększy się w ciągu następnych 20 lat o około dwie miliardy osób, co wiąże się z ogromnymi wyzwaniami w zakresie globalnego zaopatrzenia w żywność. Ponadto młodzi konsumenci stawiają znacznie surowsze wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrostanu zwierząt. Jak międzynarodowy koncern technologiczny ANDRITZ chce towarzyszyć tej transformacji przemysłu przetwórstwa żywności, wyjaśnia Thomas Wünsche w wywiadzie z Wirtschaftsforum.

Wirtschaftsforum: Panie Wünsche, z rocznym obrotem przekraczającym 8,6 miliarda EUR, ANDRITZ występuje jako międzynarodowy koncern technologiczny w różnorodnych branżach – od przemysłu papierniczego po budowę elektrowni wodnych. Jak dział zajmujący się żywnością i napojami, za który odpowiada Pan, wpisuje się w ogólny kontekst działalności firmy?

Thomas Wünsche: ANDRITZ istotnie wzrósł w ciągu ostatnich 20 lat dzięki strategicznym zakupom, w tym także części firm znanych marek takich jak Krauss-Maffei i Klöckner-Humboldt-Deutz. Tymczasem udało nam się skonsolidować wszystkie te elementy pod marką ANDRITZ i występować jako spójna jednostka na rynku – co w segmencie żywności i napojów nie było łatwym wyzwaniem, ponieważ dotychczas ANDRITZ nie był głównie kojarzony z tym sektorem gospodarki.

Thomas Wünsche, Dyrektor ds. Przemysłu Żywności i Napojów w ANDRITZ Separation
Thomas Wünsche, Dyrektor ds. Przemysłu Żywności i Napojów w ANDRITZ Separation

Przy rocznym obrocie rzędu około 140 milionów EUR, ta dziedzina działalności stanowi jeszcze stosunkowo mały fragment całkowitego zaangażowania rynkowego naszej firmy, chociaż dostrzegamy bardzo wyraźne potencjały wzrostu dla naszych technologii i śmiało je realizujemy.

Wirtschaftsforum: Jaka jest Wasza kluczowa kompetencja?

Thomas Wünsche: W segmencie spożywczym i napojów, ANDRITZ występuje jako klasyczny producent maszyn – dostarczamy więc urządzenia jako funkcjonujące jednostki podstawowe. W naszej 170-letniej historii firmy, od dziesięcioleci rozwijamy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla przemysłu spożywczego i paszowego oraz wielu innych branż. Dodatkowo, został założony dział "Alternative Protein Solutions", który zajmuje się wyłącznie kompleksowymi rozwiązaniami procesowymi dla naszych klientów. W tym kontekście dokonaliśmy znacznych inwestycji w nowe centrum badawczo-rozwojowe R&D, gdzie możemy symulować i walidować odpowiednie procesy, aby następnie na tej podstawie produkować urządzenia idealnie dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Andritz Proszek Białkowy
Andritz białka alternatywne

Wirtschaftsforum: Jakie obszary tematyczne są szczególnie skoncentrowane na Państwa działalności?

Thomas Wünsche: Centralnym celem jest rozwój rozwiązań procesowych, które dostarczają wysokiej jakości białka szybciej, aby zaspokoić rosnące potrzeby szybko zwiększającej się populacji ziemi. Światowy spadek obszarów rolnych i pastwisk, coraz większy nacisk na dobrostan zwierząt i hodowlę, a także straty w uprawach spowodowane suszami lub powodziami wymagają poszukiwania alternatywnych rozwiązań procesowych. Te procesy muszą dostarczać białko w krótszym czasie przy mniejszym zużyciu zasobów. Niezależność od czynników klimatycznych, mniejsze wykorzystanie ziemi, obok zmniejszonego zużycia energii i wody są na pierwszym planie i jednocześnie zmniejszają emisję CO2. W tym kontekście zajmujemy się na przykład rozwiązaniami, które przyczyniają się do minimalizacji marnowania żywności i jednocześnie umożliwiają produkcję żywności poprawiającej zdrowie. Przykładem może być produkcja białek alternatywnymi metodami, takimi jak wykorzystanie larw.

Wirtschaftsforum: Zwłaszcza to ostatnie jest gorącym tematem w dyskursie publicznym.

Thomas Wünsche: Jednakże nie docenia się pilności globalnego niedoboru białka – z potencjalnie katastrofalnymi skutkami dla ludzkości, jeśli już teraz nie podejmiemy zdecydowanych działań. Według prognoz WHO, w ciągu następnych 20 lat populacja światowa wzrośnie o około dwa miliardy ludzi, przy czym ten wzrost ludności będzie dotyczyć głównie krajów tak zwanej Trzeciego Świata – czyli regionów, w których zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe już dzisiaj nie jest wystarczająco zagwarantowane. Debata, którą prowadzimy w Europie na temat alternatywnych źródeł białka czy żywności wegańskiej, całkowicie omija centralne zagadnienie. Niedawno spędziłem dłuższy czas w Nigerii – i jest zadziwiające, jak daleko idące innowacje w technologii żywności są tam już wdrażane.

Wirtschaftsforum: W czym to jest zauważalne?

Thomas Wünsche: W Europie mamy do czynienia z problemem luksusu. Przeciętny człowiek potrzebuje około 100 g białka dziennie. Gdy cena białka za kilogram wzrasta o jeden EUR, tutaj nikt tego nie zauważa. W Nigerii, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie może wynosić 100 EUR, taki wzrost cen jest jednak problemem egzystencjalnym. W rzeczywistości, w niektórych obszarach ceny żywności tam wzrosły w ostatnich latach czterokrotnie, podczas gdy płace wzrosły tylko o około 20%. Aby zapewnić zrównoważone bezpieczeństwo zaopatrzenia w niezbędne produkty żywnościowe, konieczna jest jak największa efektywność. Z jednej strony musi zostać zwiększona efektywność przetwarzania i waloryzacji produktów rolnych, a produkowane podstawowe produkty żywnościowe muszą być zabezpieczone przed czynnikami klimatycznymi. Z drugiej strony ludzie i zwierzęta konkurują o podstawowe składniki odżywcze. Wykorzystanie składników odżywczych nieodpowiednich do spożycia przez ludzi powinno być preferowane w żywieniu zwierząt, jednocześnie konieczne jest zoptymalizowanie tak zwanej stopy konwersji, czyli przekształcania białek roślinnych w białka zwierzęce. To właśnie w tym miejscu możemy zdecydowanie wspierać naszą wiedzą.

Wirtschaftsforum: Impulsy, od których można się uczyć również w Europie?

Thomas Wünsche: Zwłaszcza młodzi konsumenci kwestionują ustalone nawyki żywieniowe i zwracają szczególną uwagę na zrównoważony rozwój i dobrostan zwierząt. Oznacza to, że przemysł przetwórczy żywności stoi w obliczu głębokich zmian – w których chcemy wspierać naszych klientów jako silny partner.