Jasne wartości, wysoka jakość

Wywiad z Christopherem Kalvelage, dyrektorem zarządzającym HEIDEMARK GmbH

Christopher Kalvelage, dyrektor zarządzający HEIDEMARK GmbH
Christopher Kalvelage, dyrektor zarządzający HEIDEMARK GmbH

Według Federalnego Instytutu Rolnictwa i Żywności, konsumpcja mięsa przez Niemców spadła w 2022 roku do najniższego poziomu od początku prowadzenia zapisów. Rynek jest w przeobrażeniu – obserwuje to także HEIDEMARK GmbH z Ahlhorn i dostosowuje się do nowych warunków. Numer jeden w Europie specjalista od indyków niedawno przedstawił pierwszy raport o zrównoważonym rozwoju, który skupia się przede wszystkim na dobrostanie zwierząt, oprócz aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

Wirtschaftsforum: Panie Kalvelage, HEIDEMARK GmbH to udane przedsiębiorstwo rodzinne, którym zarządza Pan jako dyrektor generalny w 3. pokoleniu. Od momentu założenia rynek i warunki ramowe znacznie się zmieniły. Konsumenci coraz krytyczniej podchodzą do spożycia mięsa. Jak przedstawia się rozwój firmy do dnia dzisiejszego?

Christopher Kalvelage: Mój dziadek Reinhold Kalvelage założył firmę w 1965 roku i już wtedy wykazał odwagę do podejmowania ryzyka i chęć do robienia więcej. Pracował wtedy dla producenta pasz, był niezadowolony ze swojej sytuacji i wykorzystał swoją sieć kontaktów, aby założyć własny zakład. Przypadkiem kilka lat później trafił na rzeźnię indyków, która stanowi rdzeń dzisiejszego przedsiębiorstwa. Ważne jest, że wcześnie zrozumiano, jak użyteczna jest pionowa integracja procesów, aby wykorzystać synergii. Mój ojciec zawsze stosował filozofię ‘Rosnąć w rosnących rynkach’; wtedy rynek świeżych produktów w handlu detalicznym rozwijał się, więc była to słuszna decyzja. Dziś mamy do czynienia z innym rynkiem i innymi wyzwaniami.

Indyki HEIDEMARK w Stodole
Dobro zwierząt jest najważniejsze dla HEIDEMARK;
Surowe Udka Kurczaka z HEIDEMARK
Mięso z indyka od HEIDEMARK to synonim smaku, jakości i dobrostanu zwierząt

Wirtschaftsforum: Jak HEIDEMARK jest dziś przygotowany do podjęcia tych wyzwań?

Christopher Kalvelage: Skupiamy się na jednym miejscu, Ahlhorn, gdzie codziennie można ubijać 60 000 zwierząt w jednej linii. Dziś można być konkurencyjnym tylko wtedy, gdy właściwie wykorzystuje się efekty skali; presja z zewnątrz jest bardzo duża, szczególnie ze strony polskiej. Zatrudniamy około 1.600 pracowników, osiągamy obroty rzędu 700 milionów EUR i stanowimy około 50% niemieckiego rynku indyków. Ważne jest, abyśmy byli zintegrowani pionowo przez cały łańcuch wartości, nawet jeśli pierwotna fabryka pasz już nie istnieje. Posiadamy własną logistykę żywego inwentarza, sami realizujemy większość logistyki chłodniczej i odpowiadamy za ubój, rozbieranie, pakowanie i przetwarzanie. Posiadamy własne farmy, ale współpracujemy głównie z rolniczymi partnerami. Własne farmy są idealne do testowania nowych podejść. Staramy się być zawsze innowacyjni i wyprzedzać rynek. Ponadto mamy własną wylęgarnię i weterynarzy, którzy opiekują się także naszymi tucznikami. To pozwala nam kontrolować dobrostan zwierząt i warunki ich utrzymania.

Wirtschaftsforum: Co oznacza filozofia pionowej integracji?

Christopher Kalvelage: Im więcej integracji występuje w firmie, tym bardziej stoję za produktem tej firmy. Reprezentujemy to, co robimy. Taka identyfikacja buduje również zaufanie.

HEIDEMARK pieczone udka z indyka
Specjalista od mięsa z indyka posiada 50% udziałów na niemieckim rynku

Wirtschaftsforum: HEIDEMARK należy do światowej czołówki dostawców na rynku indyków. Czy ten dynamiczny wzrost będzie kontynuowany?

Christopher Kalvelage: Jak już wcześniej powiedziano, czasy się zmieniły. Konsumpcja mięsa spada, pojawia się coraz więcej alternatyw dla mięsa, które jednak nadal stanowią znikomy udział w całym rynku. Mamy szczęście, że rynek drobiu w segmencie świeżych produktów jest najlepiej pozycjonowany. Niemniej jednak trzeba mieć oczy szeroko otwarte i szukać nowych obszarów. Stajemy przed pytaniem o możliwie najbardziej zaokrąglony, spójny koncept na lokalizacji w Ahlhorn. Zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem, z którym borykamy się od dawna. Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków, stawiamy na odzysk ciepła i oczyszczanie wody, na wielu farmach znajdują się instalacje fotowoltaiczne, których energia jest wprowadzana do sieci. Będziemy kontynuować tę drogę z determinacją. Innym wyzwaniem jest to, że rynek obecnie prezentuje się bardzo różnorodnie. Z jednej strony, na poziomie globalnym obserwujemy szybko rosnącą konsumpcję mięsa, z drugiej strony krajowa konsumpcja mięsa stoi w miejscu. Jak będzie wyglądać przyszły rozwój, nie wiadomo. Czy będą istnieć tylko alternatywy dla mięsa? Najnowsze badania potwierdzają, że drób będzie odgrywał ważną rolę jako źródło białka także w przyszłości. W tym kontekście trudno jest znaleźć jasną drogę. Jasne jest, że trzeba być blisko rynku i uważnie obserwować trendy i rozwój sytuacji; także w obszarze alternatyw dla mięsa.

Wirtschaftsforum: W obliczu tych warunków rynkowych, czy są jakieś szczególne impulsy, które chciałbyś przekazać firmie?

Christopher Kalvelage: Uważam, że istotne jest, aby stale dostarczać nowe impulsy. Rynki i warunki ramowe zmieniają się z dnia na dzień, co pokazały ptasia grypa i koronawirus. Tutaj trzeba patrzeć, jak pozycjonować się na styku gospodarki i polityki. Osobiście postrzegam siebie jako koordynatora lub mediatora pomiędzy działami firmy: Zasoby Centralne, Produkcja, Zielona Strona i Sprzedaż. Ponadto uczestniczę w wielu terminach politycznych, ponieważ chcę zapewnić rolnikom, którzy uważają mnie za swojego reprezentanta, perspektywy. Dokładnie to robi Ministerstwo Rolnictwa zbyt mało. Jednolite regulacje na poziomie europejskim byłyby pożądane. Standardy dobrostanu zwierząt i produkcji w Niemczech należą do najwyższych na świecie. Wprowadzenie tych standardów na jednolity europejski poziom byłoby korzystne dla wszystkich sektorów. HEIDEMARK pracuje z koncepcjami takimi jak forma chowu 3, Inicjatywa Dobrostanu Zwierząt czy karmienie bez zmodyfikowanej genetycznie paszy; ceny są odpowiednio wysokie. Jednocześnie nasze produkty leżą na półce obok znacznie tańszych. Tego braku równości konkurencyjnej można buforować tylko tymczasowo.

HEIDEMARK Pierś z indyka
Udka, nogi, steki, pokrojone w paski, mielone – HEIDEMARK dostarcza to, czego klient życzy
Paski z piersi indyka HEIDEMARK
Jako źródło białka, wysokiej jakości mięso z indyka jest niezastąpione

Wirtschaftsforum: Jaką rolę odgrywa cyfryzacja dla HEIDEMARK?

Christopher Kalvelage: Kluczową rolę. Jako firma jesteśmy ściśle powiązani z wieloma partnerami; szybka koordynacja jest niezbędna i możliwa tylko dzięki procesom cyfrowym. AI będzie miało w przyszłości jeszcze większe znaczenie, czy to w kwestiach określania płci kur niosek już w jaju, dla zdrowia zwierząt w hodowlach, monitoringu, przepływów towarów gospodarczych czy logistyki. Będziemy nadążać za tym procesem, który nigdy się nie zakończy.

Wirtschaftsforum: Jakie są plany lub wizje na przyszłość?

Christopher Kalvelage: Będziemy tam, gdzie zmierza rynek, będziemy rozwijać Ahlhorn jako konkurencyjną lokalizację na skalę europejską, promować integrację pionową i nadal działać z silnym akcentem na sprzedaży. W centrum uwagi zawsze będzie zadowolenie klientów.