"Dbamy i pielęgnujemy naszych klientów!"

Wywiad z Christophem Henze, Prezesem Zarządu Henze Boron Nitride Products AG

Christoph Henze, Prezes Zarządu Henze Boron Nitride Products AG
Christoph Henze, Prezes Zarządu Henze Boron Nitride Products AG

Mało kto o tym wie, ale jest to ważny materiał. Nitryd boru jest stosowany w wielu procesach przemysłowych i ze względu na swoje specyficzne właściwości znajduje zastosowanie w licznych aplikacjach. Henze Boron Nitride Products AG z Lauben w Allgäu dostarcza swoim klientom precyzyjne części z wypalanego nitrydu boru oraz zawiesiny, spraye i dodatki do smarów - wszystko w najwyższej jakości.

„Jedną z naszych wielkich sił jest doradztwo naszych klientów”, mówi Christoph Henze, wspólnie ze swoim bratem Matthiasem, członkowie zarządu Henze Boron Nitride Products AG. „To jest ważne, ponieważ chcemy, aby klient otrzymał dokładnie ten produkt, którego potrzebuje do rozwiązania swojego problemu. Do tego dochodzi oferowana przez nas jakość, uczciwa cena oraz nasz serwis dotyczący produktów.”

Bornitryd najczęściej używany jest jako produkt pośredni w procesach produkcyjnych przemysłowych i może być stosowany w temperaturach do 900 °C, a w atmosferze gazów ochronnych nawet do 2.000 °C. Zakres zastosowań jest szeroki i obejmuje prasowanie aluminium, odlewanie aluminium i metali, budowę pieców wysokotemperaturowych i produkcję tworzyw sztucznych przewodzących ciepło, jak również instalacje PVD i plazmowe, techniki spiekania, metalurgię proszków, technologię solarną i fotowoltaikę, aż po techniki spawania i lutowania oraz techniki smarowania i kształtowania.

Henze Boron HeBoSint®
Rozwiązania na miarę: Komponenty HeBoSint® z wytłaczanego azotku boru

Wszechstronnie użyteczny

„Otrzymujemy nitryd boru w formie proszku“, wyjaśnia Christoph Henze. „Z tego proszku tworzymy zawiesiny, które konsystencją przypominają farbę ścienno-wnętrzową i są używane na przykład do pokrywania korytek odlewniczych. Ponadto zlecamy produkcję sprayów według naszych receptur, które są stosowane jako spray rozdzielający przy spawaniu. Do naszych dalszych działań należy zakup i produkcja ciał spiekanych. Te ciała spiekane składają się z proszku nitrydu boru sprasowanego pod ciśnieniem. Z tych ciał spiekanych wytwarzamy części maszyn poprzez cięcie, toczenie i frezowanie. Nitryd boru jest stosowany zawsze wtedy, gdy inne materiały zawodzą. Dlatego do naszej grupy klientów należą zarówno producenci maszyn i urządzeń, jak i dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz przedsiębiorstwa przemysłowe. Dostarczamy tam, gdzie coś jest produkowane, na przykład do pieców spiekalnych i urządzeń do powlekania.“ Większość klientów znajduje się w krajach Unii Europejskiej, choć czasami pojawiają się również zlecenia z Azji czy USA.

Akcjonariat w rękach rodzinnych

W 1993 roku Peter Henze, ojciec obecnych dwóch prezesów Matthiasa i Christopha Henze, założył firmę w swoim domu. „Nasz ojciec miał wówczas nie tylko odwagę, aby zaryzykować krok w kierunku samodzielności, ale także cierpliwość, aby przetrwać trudne okresy z małą liczbą zamówień“, podkreśla Christoph Henze.

W 2004 roku zostały opracowane pierwsze własne produkty, w 2012 roku dwaj synowie dołączyli do zarządu, a w 2014 roku firma przeniosła się do własnego budynku o powierzchni około 3.500 m². Najnowszą inwestycją jest zakup prasy gorącej, służącej do produkcji materiałów na specjalne zamówienie klientów. Akcje firmy zorganizowanej jako spółka akcyjna, zatrudniającej 57 osób i generującej roczny obrót na poziomie 14 milionów EUR, są w całości w posiadaniu rodziny: 25% należy do założyciela Petera Henze oraz po 15% do jego żony i czworga dzieci. „Było dla nas ważne, aby także rodzeństwo nie uczestniczące w zarządzaniu firmą miało te same udziały, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony“, podkreśla Christoph Henze.

Henze Boron HeBoFill®
Materiał wyjściowy do wielu zastosowań: proszek azotku boru HeBoFill®

Produkty wymagające intensywnej konsultacji

W dystrybucji kluczową rolę odgrywa fachowa konsultacja klientów. Christoph Henze: „Mamy produkty, których nie można dostać wszędzie i które są bardzo konsultacyjne. Dbamy o naszych klientów i oferujemy im naszą szeroką wiedzę specjalistyczną, różne jakości dla różnych obszarów zastosowań.”

Jako że jest to bardzo specjalistyczny segment rynku, zainteresowani klienci również sami zwracają się do firmy, niektórzy także po rekomendacjach zadowolonych stałych klientów. Ponadto, Henze Boron Nitride Products AG prezentuje się również poprzez swoją stronę internetową, w mediach społecznościowych takich jak Instagram i LinkedIn, jak również przez ogłoszenia w czasopismach branżowych. Co więcej, rodzinna firma uczestniczy ze stoiskiem na monachijskich targach branżowych ceramitec i na innych targach.

Zrównoważony i społeczny

Od lat Henze Boron Nitride Products coraz bardziej stawia na cyfryzację i nowe formy pracy. „Z każdego miejsca nasi pracownicy mogą uzyskać dostęp do naszych serwerów, a także bezpośrednio odczytywać wszystkie istotne dane na naszych maszynach”, wyjaśnia zarząd. „Ponadto, wspólnie z Wyższą Szkołą Zawodową w Kempten, opracowaliśmy rozwiązanie kokpitu dla systemu Business Intelligence.”

Osoby odpowiedzialne za firmę zwracają także dużą uwagę na kwestię zrównoważonego rozwoju w szerokim sensie. Chodzi o równowagę ekologiczną, ekonomiczną i społeczną, a także o dobro ogólne z wartościami takimi jak godność człowieka, solidarność, sprawiedliwość i przejrzystość. Na tym tle opracowany został także pięcioletni plan, w którym rozważane są różne scenariusze przyszłości, stanowiące podstawę dla decyzji dotyczących produktów, rynków i zarządzania personelem. Najważniejszym założeniem jest jednak zachowanie społecznego charakteru firmy także w przyszłości.