Siła we wspólnocie

Wywiad z Mirco Rode, dyrektorem zarządzającym Mitegro GmbH & Co. KG

Mirco Rode, dyrektor zarządzający Mitegro GmbH & Co. KG
Mirco Rode, dyrektor zarządzający Mitegro GmbH & Co. KG

Siła wspólnoty została prawdopodobnie doświadczona przez każdego człowieka w tej czy innej sytuacji. To, że silna wspólnota przynosi również wiele korzyści w świecie biznesu, dowodzi Mitegro GmbH & Co. KG z Hanoweru. Firma jest kooperacją dziewięciu średniej wielkości prywatnych przedsiębiorstw hurtowni elektrycznych w Niemczech i Austrii z około 250 lokalizacjami, która wspiera dołączone hurtownie elektryczne za pomocą różnych usług, zwiększając ich pozycję na rynku i konkurencyjność.

Od działu marketingu i promocji sprzedaży, przez koncepcje cyfryzacji i IT, szkolenia i seminaria, aż po centralną regulację i zawieranie umów z przemysłem, Mitegro GmbH & Co. KG oferuje szeroki zakres usług, aby wzmocnić konkurencyjność dziewięciu średnich i prowadzonych przez właścicieli hurtowni elektrotechnicznych.

„Pracujemy bardzo intensywnie z hurtownikami i dostawcami, negocjując na przykład umowy ramowe z obecnie ponad 200 dostawcami, z których korzyści czerpią wspólnicy“, mówi dyrektor zarządzający Mirco Rode. „Z drugiej strony dostawcy korzystają z znacznie większego zainteresowania członków, ponieważ między innymi optymalizowane procesy w wielu obszarach funkcjonalnych zapewniają bardziej efektywną pracę. Ponadto dostawcy są ciągle obecni w wielu kanałach komunikacji, na przykład w przekazywaniu wiedzy fachowej, aż po bezpośredni kontakt z pracownikami sprzedaży.“

Dane artykułów i sztuczna inteligencja

Dużym wyzwaniem dla hurtowników jest kwestia danych artykułów. Dane te są centralnie zapytywane przez Mitegro od dostawców, przetwarzane i optymalizowane zgodnie z wymaganiami poszczególnych grup docelowych, aż po semantycznie optymalizowane teksty dla konsumentów końcowych.

Asortyment Mitegro
Z ELTROPA, kooperacja posiada własną markę dla branży elektrycznej

„Aktualnie dysponujemy 4,1 miliona danych”, mówi Mirco Rode. „Ponieważ branża budowlana stała się bardziej międzynarodowa, tłumaczymy dane również na kilka języków. Ze względu na rosnącą złożoność, w zarządzaniu danymi o produktach coraz częściej wykorzystujemy także Sztuczną Inteligencję.”

O najnowszych rozwojach na rynkach firma wymienia się również wiedzą na spotkaniach branżowych ze swoimi wspólnikami i dostawcami. Innym ważnym obszarem Mitegro jest eAcademy. W akademii dla dostawców i hurtowników wiedza o nowych technologiach i produktach jest przekazywana bezpośrednio od dostawców do hurtowników elektrotechnicznych i ich klientów za pomocą LIVE webinarów lub krótkich filmów.

Poprzez platformę e-learningową dla elektrotechniki, techniki domowej i przemysłowej, materiały są dostępne 24/7. Zintegrowany system zarządzania nauką sprawdza wiedzę po szkoleniu, tak że uczestnicy po pomyślnym ukończeniu mogą otrzymać certyfikat potwierdzający ich nowo nabytą wiedzę.

Coraz większa sieć

Od fuzji dwóch spółdzielni zakupowych elektrotechnicznych w 2005 roku, firma ciągle rozszerza swoją działalność. Dzięki ELTROPA kooperacja posiada własną markę dla branży elektrycznej oferującą różnorodne produkty dla instalacji, wyposażenia, technologii sieciowej i danych oraz technologii oświetleniowej.

Spółka siostrzana KALOG to firma usługowa zajmująca się zaopatrzeniem w kable i przewody, które kupuje na rynkach międzynarodowych, magazynuje i udostępnia hurtownikom. Do tego dochodzi e-masters, kooperacja marketingowa i serwisowa ponad 3.500 średnich przedsiębiorstw elektrotechnicznych i SHK oraz handlowców na terenie całego kraju, wspierająca swoich członków w dziedzinach marketingu i reklamy, szkoleń oraz organizacji i zaopatrzenia.

„Z e-masters mamy spółkę córkę, która bezpośrednio wspiera tysiące firm rzemieślniczych w ich codziennej pracy”, wyjaśnia Mirco Rode. „e-masters oferuje ponad 170 usług dla firm członkowskich, od leasingu pojazdów po rekrutację pracowników. Dzięki temu jesteśmy zawsze bardzo blisko firm rzemieślniczych. To również pomaga nam w naszym przyszłym rozwoju. Usługi dla dostawców i hurtowników stale ulepszamy. Chcemy pracować jeszcze bardziej efektywnie, na przykład w dziedzinie marketingu, zawartości, którą dostawca udostępnia hurtownikom, chcemy w przyszłości gromadzić centralnie w zarządzaniu cyfrowymi zasobami. Widzimy nadal potencjał w naszych poszczególnych obszarach funkcji i chcemy jeszcze bardziej integrować działania poszczególnych hurtowników.”

Więcej artykułów na ten temat