"Grijze verzekeringsmakelaars? Dit cliché is verouderd bij ARTUS!"

Interview met Daniel Heinzler, COO van ARTUS AG

Daniel Heinzler, COO van ARTUS AG
Daniel Heinzler, COO van ARTUS AG

Toen Daniel Heinzler de overstap maakte van managementconsulting naar de industriële verzekeringsmarkt, had hij in eerste instantie ook het vooroordeel van de grijze verzekeringsmakelaar voor ogen - alleen om het meteen weer te verwerpen. Omdat de ARTUS GROEP zich in de eerste plaats ziet als een nauwe adviseur van haar klanten, wat vaak leidt tot een jarenlange samenwerking. Daniel Heinzler sprak met Wirtschaftsforum over de meest actuele onderwerpen in de branche en de grote raakvlakken met strategisch advies.

Economisch Forum: Meneer Heinzler, om te voldoen aan de eisen van uw voornamelijk middelgrote klanten, treedt de ARTUS GROEP niet alleen op als traditionele verzekeringsmakelaar, maar ook als een nauwe adviseur. Waar kunt u precies ondersteuning bieden?

Daniel Heinzler: Met het cliché van de grijze verzekeringsmakelaar, die massa-polissen wil distribueren, hebben we inderdaad weinig te maken. In plaats daarvan gaan we eerst een uitgebreide dialoog aan met onze klanten, om de mogelijke risico's van hun dagelijkse business in detail te onderzoeken en te begrijpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over risico's van mogelijke brandschade, maar ook cyberaanvallen of het wangedrag van een leidinggevende. Op basis van de daarbij vastgestelde blootstelling van het betreffende bedrijf ontwikkelen we vervolgens uitgebreide risicobeperkende strategieën om de daadwerkelijke gevaren zo goed mogelijk te weren, of zorgen we voor een voldoende dekking van de resterende risico's door een duurzame verzekeringsoplossing, wiens bewoording we helemaal aanpassen aan de individuele behoeften van onze respectievelijke klant. Uit deze oplossingen ontstaat dan vaak een zeer lange samenwerking, waarbij we voortdurend met de klant mogelijk opgetreden veranderingen evalueren - bijvoorbeeld of er nieuwe gebouwen zijn ontstaan, wiens voorraad nu dienovereenkomstig verzekerd moet worden, of als het bedrijfsveld is verplaatst naar nieuwe groeimarkten in opkomende landen, waar nu rekening gehouden moet worden met heel andere regionale voorschriften en uitdagingen.

Hoofdkantoor van ARTUS AG in Baden-Baden
Hoofdkantoor van ARTUS AG in Baden-Baden

Economisch forum: Hierbij ziet de ARTUS GROEP zich als een partner van het MKB voor het MKB - kennen de verantwoordelijken bij hun klanten hun risico's en eisen daarin niet beter dan een externe adviseur?

Daniel Heinzler: Een vraag die ik mezelf aanvankelijk ook stelde. Voordat ik bij de ARTUS GROEP kwam, was ik tien jaar actief in het managementadvies en vond ik de dagelijkse uitdagingen in deze sector erg boeiend. De beslissende factoren liggen in een uitgebreide vakkennis en jarenlange ervaring, waarin je blijft groeien. Daardoor slaagde ik erin het vertrouwen van de klant te winnen en hem het gevoel te geven dat ik hem en zijn problemen echt begreep. Een breed perspectief van buitenaf is misschien niet zo diepgaand als de kijk van de aangestelde experts, maar is daarentegen wel uitgebreider. Toen ik vervolgens de overstap maakte naar de industrie-verzekeringsmakelaar, had ik aanvankelijk ook het beeld van de grijze pakken in mijn hoofd - alleen om dat beeld heel snel weer los te laten. Want in wezen praktiseren we bij de ARTUS GROEP zelfs een verhoging van de klassieke managementadvies, omdat de samenwerking met de klant nog dichterbij en langduriger is ingericht. Bovendien is het risico in onze context aanzienlijk hoger: Want als een managementadvies vruchteloos blijkt en de gehoopte return on investment zich niet voordoet, dan is het geïnvesteerde geld gewoon weg. Een cyberaanval of een brandende fabriekshal kan echter in één klap het bestaan van het hele bedrijf in vraag stellen. En op dat moment komen wij als verzekeringsmakelaars in beeld, omdat we onze klanten bijstaan wanneer het gaat om het behoud van hun bedrijf. Deze nabijheid is wat de verzekeringssector voor mij zo interessant maakt.

Artus bedrijfslocatie binnen
De overeenkomsten tussen de adviesintensieve industrie verzekeringsactiviteiten en management consulting zijn groot, meent Daniel Heinzler
Artus Hoofdkantoor interieur
Vaak ontstaat er een jarenlange samenwerking tussen de ARTUS GROEP en haar klanten

Economisch forum: Welke perspectieven doen zich momenteel voor de markt van industriële verzekeringen - en voor jong talent in de sector?

Daniel Heinzler: Onze markt is zeer competitief en ervaart momenteel een sterke consolidatiegolf, aangezien ook veel private-equity-spelers rekenen op hoge winsten. Daardoor zijn helaas nu ook veel gewaardeerde marktdeelnemers van het toneel verdwenen. Omdat de risico's bovendien steeds complexer worden, wordt het voor kleinere makelaars steeds moeilijker om op de markt te overleven. De ARTUS GROEP staat hier als een van de laatste familiegeleide middelgrote ondernemingen zonder vreemd kapitaal in de sector: We zullen absoluut trouw blijven aan dit ondernemersbegrip en samen met onze directeuren en alle medewerkers blijven we krachtig beschikbaar als de betrouwbare partner voor onze klanten, die hun taal spreekt en altijd op gelijke voet handelt. Een positionering die ook interessant is voor jong talent dat snel veel ervaring wil opdoen en verantwoordelijkheid wil nemen: Want onze sector is absoluut veel aantrekkelijker dan ik zelfs maar een paar jaar geleden dacht!