"We Love to Shine!"

Interview met Sofie Dahlberg, Algemeen Directeur van LTS Licht & Leuchten GmbH

LTS Verlichting
Tegenwoordig is de bediening van verlichtingsoplossingen vaak geïntegreerd in de centrale gebouwentechniek / © Thomas Haberland. stralende hotelfotografie. Hotel "die Wälderin" in Mellau, Oostenrijk

Al bijna 40 jaar staat LTS Licht & Leuchten GmbH bekend om zijn innovatieve en energie-efficiënte verlichtingsoplossingen die worden gebruikt in de sectoren retail, gastvrijheid en kantoor. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf duidelijke duurzaamheidswinsten kunnen boeken, zowel in zijn productieprocessen als in zijn productassortiment, en wil het deze richting consequent blijven volgen. Met Wirtschaftsforum sprak algemeen directeur Sofie Dahlberg over de huidige ontwikkelingen.

Wirtschaftsforum: Mevrouw Dahlberg, sinds u drie jaar geleden de rol van algemeen directeur bij LTS Licht & Leuchten GmbH op zich nam, wat is er dan veranderd binnen het bedrijf?

Sofie Dahlberg: Toen ik in 2021 werd aangesteld als algemeen directeur van LTS Licht & Leuchten door de Fagerhult Group, opereerden de afzonderlijke bedrijven van de groep nog vrij onafhankelijk in de markt. Na een uitgebreide strategiewijziging treden we vandaag de dag versterkt naar voren in vier zakelijke gebieden met in totaal twaalf dochterondernemingen in de markt, waarbij natuurlijk elke dochteronderneming haar eigen branchespecifieke focus blijft houden.

Sofie Dahlberg, Algemeen directeur van de LTS Licht & Leuchten GmbH
Sofie Dahlberg, Algemeen directeur van de LTS Licht & Leuchten GmbH

Wirtschaftsforum: Welke sterke punten kan LTS Licht & Leuchten GmbH hier inbrengen?

Sofie Dahlberg: In de eerste plaats natuurlijk onze gegroeide productcompetentie, die voortkomt uit bijna vier decennia bedrijfsgeschiedenis. Tegelijkertijd hebben we ons in de laatste jaren weer meer geconcentreerd op onze kernactiviteit: de ontwikkeling en productie van reflectoren en andere optische systemen op onze locatie aan de Bodensee.

LTS Autohuis Showroom
Aangename verlichting draagt aanzienlijk bij aan een esthetische uitstraling / © Henrik Schipper. Porsche Centrum, Bergisch Gladbach.
LTS Objekteinrichtung
LTS blijft sterk inzetten op moderne productinnovaties / © Henrik Schipper. Bunte & Klein GmbH, Leverkusen

Wirtschaftsforum: Kan dit engagement voor de productielocatie Duitsland op langere termijn worden gehandhaafd in het licht van de steeds sterkere concurrentie uit Oost-Aziatische landen?

Sofie Dahlberg: Natuurlijk kunnen veel fabrikanten uit China en andere landen met vergelijkbare loonstructuren inmiddels op de markt komen met zeer hoogwaardige producten. Een kerntovertuiging van LTS Licht & Leuchten alsmede de Fagerhult Group is echter onze onvoorwaardelijke productexcellentie, die we ook hebben opgenomen in onze algemene waardencanon: We willen onze klanten de beste lichtoplossingen bieden die technologisch mogelijk zijn, terwijl we de grenzen van wat nog niet haalbaar is steeds verder verleggen. Tegelijkertijd is in de afgelopen jaren op verschillende manieren duidelijk geworden welk enorm voordeel korte routes en dienovereenkomstig robuuste waardeketens bieden. Naast de puur economische betekenis van lokale productie komen daar de mogelijkheden van klantspecifieke aanpassingen van de producten bij, evenals uitgebreide voordelen op het gebied van duurzaamheid.

Wirtschaftsforum: Een onderwerp dat u als fabrikant van verlichting bijzonder zou moeten aanspreken.

Sofie Dahlberg: Zeker, want juist op het gebied van energie-efficiëntie hebben we de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt: de overstap van de traditionele gloeilamp naar de halogeenlamp meer dan 20 jaar geleden maakte al aanzienlijke besparingen mogelijk; de introductie van LED's betekende vervolgens een vergelijkbare grote sprong in efficiëntie - en ook tussen een LED van de eerste generatie en de huidige modellen bestaan duidelijke verschillen in energieverbruik en lichtkwaliteit. Door de aanzienlijk gestegen energieprijzen in de laatste twee jaar zijn de bijbehorende besparingsmogelijkheden om puur economische redenen zeer aantrekkelijk geworden.

LTS Energie-efficiëntie
In de laatste 20 jaar konden belangrijke toenames in energie-efficiëntie worden vastgesteld / © Kuvio Oy. Aula in het schoolcentrum Vihtavuori, Finland.

Wirtschaftsforum: Welke interne duurzaamheidsdoelen zijn momenteel het focuspunt van uw aandacht?

Sofie Dahlberg: Ons bedrijf zet in deze context in op een zeer brede betrokkenheid: Zo hebben wij whitepapers gecreëerd waarin we in detail uitleggen hoeveel energie bespaard kan worden met onze verlichtingsoplossingen. Op basis hiervan bieden we onze klanten ook overeenkomstige hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de efficiëntiecalculator, op onze website aan. Verder hebben we wetenschappelijk onderbouwde doelen vastgesteld voor de systematische vermindering van onze broeikasgasemissies, waarvan de implementatie door onafhankelijke derden wordt geaudit. Tegen 2040 willen we volledig klimaatneutraal kunnen handelen.

Wirtschaftsforum: Op dit moment ervaart de bouwsector een sterke marktcorrectie – heeft dit ook invloed op LTS als specialist in verlichtingsoplossingen?

Sofie Dahlberg: Een belangrijk voordeel van onze producten is dat ze niet alleen geschikt zijn voor nieuwbouw, maar juist ook voor gebruik in bestaande gebouwen. Vele winkelcentra, winkelruimtes, hotels, kantoorgebouwen en klinieken zijn al decennia oud – dit geldt natuurlijk ook voor de daar geïnstalleerde verlichtingselementen. Hun vervanging door de nieuwste lichtoplossingen als onderdeel van een overzichtelijk renovatieproces belooft op vele manieren een belangrijk voordeel: van meer comfort door aangenamer licht tot een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik. Ook het thema connectiviteit speelt in het dagelijks beheer van gebouwen een steeds grotere rol: De individuele lampen staan niet meer op zichzelf, maar moeten ook functioneren als onderdeel van een geïntegreerde gebouwentechniek en bestuurbaar zijn. Dit alles kunnen onze producten betrouwbaar leveren.

Wirtschaftsforum: Welke innovaties staan momenteel vooral in het middelpunt van uw aandacht?

Sofie Dahlberg: Met onze productfamilie Timba hebben we onlangs de eerste schijnwerper op de markt kunnen brengen in het retailsegment, waarvan de behuizing volledig van hout in plaats van aluminium is gemaakt. De daarvoor gebruikte grondstof komt van essenbomen die hier in de regio groeien en door lokale partners worden gekapt en verwerkt. Hiermee produceren we nu een esthetisch aantrekkelijke en ecologisch duurzame lampenfamilie in drie verschillende uitvoeringen.

Wirtschaftsforum: Hoe zal LTS Licht und Leuchten GmbH zich in de komende jaren verder als bedrijf ontwikkelen?

Sofie Dahlberg: Als onderdeel van de strategie waarop de Fagerhult Group zich de komende jaren wil concentreren, willen we nog meer focus leggen op mensen – in ons bedrijf en bij onze klanten en partners. In dit verband willen we de interne processen omvormen naar flexibelere, meer projectgebaseerde structuren, waarvan we ons een nog grotere dynamiek beloven. Tegelijkertijd speelt het thema diversiteit al lange tijd een belangrijke rol bij LTS. Zo werken we al vele decennia zeer vertrouwelijk samen met mensen met een handicap, aan wie we een belangrijk beroeps- en levensperspectief willen bieden. De diverse ervaringen van mensen met verschillende biografieën en uiteenlopende herkomst willen we natuurlijk blijven benutten.