"We maken van Big Data Small Data!"

Interview met Renate Häßler, Country Manager MICHELIN Connected Fleet

Renate Häßler, Country Manager MICHELIN Connected Fleet
Renate Häßler, Country Manager MICHELIN Connected Fleet

Het alomtegenwoordige thema gegevensbeheer krijgt met de nieuwe mogelijkheden van AI een nog urgenter belang. Maar hoe kan uit de enorme hoeveelheid verzamelde gegevens daadwerkelijk een voordeel worden gegenereerd? Deze vraag houdt bijna elk logistiek bedrijf bezig - en met MICHELIN Connected Fleet wil de Michelin Groep daar een doelgericht antwoord op geven. In een interview met Wirtschaftsforum sprak Country Manager Renate Häßler over deze veelbelovende aanpak.

"Eerst vragen we onze klanten vaak wat ze 's nachts wakker houdt", begint Country Manager Renate Häßler met de uitleg van de aanpak achter MICHELIN Connected Fleet, een bedrijf van de Franse Michelin Groep, dat ver is uitgegroeid buiten hun oorspronkelijke expertise in banden. "Op basis van de specifieke pijnpunten van onze klanten definiëren we dan het doel van een uitgebreide data-analyse, waaruit we in gezamenlijk overleg effectief uitvoerbare actievoorstellen ontwikkelen, waarvan we de implementatie vervolgens monitoren om indien nodig bij te sturen."

Vele kernthema's in de logistieke sector zijn hierbij klantoverschrijdend vergelijkbaar: "Het algemene tekort aan chauffeurs en de gestegen brandstofprijzen, evenals vragen over tol staan vaak hoog op de prioriteitenlijst", legt Renate Häßler uit. Hoewel ook MICHELIN Connected Fleet de dieselprijs niet kan verlagen of vakmensen uit de hoge hoed kan toveren – kan het wel aansturen op een brandstofbesparend rijgedrag met behulp van op data gebaseerde systemen en veel werkprocessen vereenvoudigen, bijvoorbeeld met een naadloze vertrekcontrole via een app.

Niet elk logistiek bedrijf heeft eigen data-experts nodig

De daarvoor benodigde gegevens zijn dankzij bestaande systemen al in overvloed beschikbaar. Echter, de meeste logistieke dienstverleners hebben intern niet de benodigde vaktechnische kennis om daar ook waardevolle inzichten en handelsopties uit af te leiden. Daardoor blijven vaak waardevolle informatie onbenut – een fout, meent Renate Häßler: "Natuurlijk kan en wil niet elk transportbedrijf zijn eigen data-mining specialisten in dienst hebben. Maar dat is ook niet nodig. We zien het eerder als onze taak om deze industriespecifieke data-expertise binnen ons bedrijf te bundelen en het in een adviserende rol toepassingsgericht te communiceren."

Voorspellend bandenbeheer dankzij AI

Een expertise die met de opmars van AI en elektromobiliteit nog meer gevraagd zal worden. "Hierbij moet men zich door de abstracte, soms overweldigende kwesties niet het zicht op de concrete nutswinst laten ontnemen", waarschuwt Renate Häßler: Zo heeft Michelin al in verschillende landen een oplossing voor voorspellend bandenbeheer gelanceerd, die volgend jaar ook in Duitsland zal worden geïntroduceerd. Op basis van verzamelde rijgegevens bepaalt dit systeem het beste moment voor bandenwissel, om zowel de verkeersveiligheid als de kostenstructuur te kunnen optimaliseren. "Zonder AI zou deze oplossing ondenkbaar zijn – en veel meer zullen zeker nog volgen."

MICHELIN Connected Fleet Duitsland
Kantoor Frankfurt: The Squaire 17 – Bij de luchthaven
60549 Frankfurt am Main
Klantenservice Tel: +49 89 26207256
https://connectedfleet.michelin.com/de

Meer artikelen over dit onderwerp