„Za pięć lat będziemy mogli obsługiwać europejski rynek baterii z własnych sił!“

Wywiad z Thomasem Lebbingiem, dyrektorem zarządzającym Jagenberg Converting Solutions GmbH

Thomas Lebbing, dyrektor zarządzający Jagenberg Converting Solutions GmbH
Thomas Lebbing, dyrektor zarządzający Jagenberg Converting Solutions GmbH

Niektóre głosy patrzą sceptycznie w przyszłość europejskich producentów baterii, niezbędnych dla krajowej produkcji pojazdów elektrycznych – nie jednak Thomas Lebbing, dyrektor zarządzający Jagenberg Converting Solutions GmbH, który produkuje niezbędne komponenty dla tego rynku. Jakie kroki należy teraz podjąć, aby branża baterii w Niemczech mogła prosperować, ujawnił w wywiadzie dla Wirtschaftsforum.

Forum gospodarcze: Panie Lebbing, Jagenberg Converting Solutions wyruszyło trzy lata temu, aby z wykorzystaniem swojej rosnącej ekspertyzy w przetwarzaniu substratów ciągłych przyczynić się do budowy i rozwoju europejskiego przemysłu baterii dla elektromobilności. Gdzie dokładnie wprowadzana jest Państwa wiedza specjalistyczna?

Thomas Lebbing: Zasadniczo typowa bateria, taka jak montowana we wszystkich pojazdach elektrycznych, wymaga trzech folii – anody, katody oraz folii separatora – które są wytwarzane w ramach procesu nawilżającego. Do tego potrzebne są specjalne maszyny do nakładania powłok, w rozwoju i produkcji których leży nasza główna kompetencja, którą teraz możemy również wykorzystać w tym segmencie. Dzięki naszej spółce siostrzanej, Lebbing automation & drives GmbH, która od 25 lat produkuje systemy napędowe i sterujące dla dokładnie tego typu maszyn do nakładania powłok, oferujemy nie tylko kompleksowy zakres konstrukcji maszyn w ramach Jagenberg Converting Solutions, ale również bardzo wysoki poziom technologii automatyzacji, lokalnie z Europy. Z samymi rozmiarami fizycznymi tych maszyn, mających 100 m długości, 10 m wysokości i 12 m szerokości, jesteśmy gigantami – a w przyszłych latach będą potrzebowane setki z nich, aby móc sprostać popytowi na rynku baterii do pojazdów elektrycznych w Europie.

Siedziba Jagenberg Converting Solutions w Bocholt
Siedziba Jagenberg Converting Solutions w Bocholt

Forum Gospodarcze: Czy w takiej ambicji, by samodzielnie odzwierciedlić rynek baterii w Europie, tkwi realistyczna perspektywa, czy raczej jest to zamkiem na piasku?

Thomas Lebbing: Nie, to wcale nie jest zamek na piasku! Jestem przekonany, że za około pięć lat będziemy mogli samodzielnie obsługiwać nasz własny rynek, pod warunkiem że teraz zostaną podjęte odpowiednie kroki – zaczynając od decydentów politycznych. Ponieważ jeśli koszty energii pozostaną na tak wysokim poziomie, będzie rzeczywiście trudno dla europejskich producentów produkować swoje baterie w sposób kosztowo efektywny na naszym rynku krajowym. Tymczasem w parkach wiatrowych na Morzu Północnym i Bałtyckim już dawno produkowana jest wystarczająca ilość zrównoważonej energii, aby zasilać fabryki tanią energią elektryczną. Szwecja pokazuje, jak to zrobić – tam koszt kilowatogodziny wynosi już tylko 3 centy, podczas gdy w Niemczech nadal przedstawia się pięcio- do sześciokrotnie większa suma.

Forum Gospodarcze: Kolejną przeszkodą w skalowaniu niewątpliwie jest ogólny brak wykwalifikowanych pracowników.

Thomas Lebbing: To ogromny problem zwłaszcza dla Niemiec jako dużej narodowości eksportowej. Ponieważ wiele maszyn i urządzeń jest sprzedawanych za granicę, musimy także znaleźć wystarczającą liczbę pracowników gotowych do przeprowadzenia tam niezbędnych prac serwisowych i montażowych oraz oferowania odpowiednich konsultacji. Jednak zauważyliśmy, że w tym miejscu niestety coraz mniej pracowników chce się zaangażować – a zwłaszcza młodsze kadry wydają się woleć pozostać w swoim bliższym otoczeniu, niż wyruszać w szeroki świat. Mój własny rozwój zawodowy przebiegał zupełnie inaczej: zanim zostałem dyrektorem generalnym całkowicie czterech firm grupy Jagenberg, spędziłem wiele lat mojej aktywności zawodowej za granicą, poznając różnorodne mentalności i postawy – doświadczenia, które dzisiaj decydująco wpływają na moje działanie. Jeśli młode pokolenie nie będzie już mieć takiego samego zainteresowania, będzie to miało również konsekwencje dla eksportowej siły gospodarcze Niemiec.

Jagenberg Converting Solutions Prace konserwacyjne na linii do powlekania
Prace konserwacyjne na linii do powlekania
Jagenberg Converting Solutions Folie anodowe
Folia anodowa jest powlekana

Forum Gospodarcze: Czy ten rozwój jest wyłącznie wynikiem postawy młodych pracowników?

Thomas Lebbing: Również biurokratyczne procesy związane z wyjazdami zagranicznymi w celach zawodowych muszą zostać pilnie uproszczone. Obecnie czasami łatwiej jest wysłać pracowników do Kanady czy USA niż do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Również nasza próba sprowadzenia do Niemiec i zatrudnienia wysoko kwalifikowanych inżynierów z państw trzecich musiała zostać po roku w większości zaniechana z powodu ogromnych barier biurokratycznych. Tutaj potrzebna jest pilna zmiana myślenia, ponieważ w przeciwnym razie zakładanie lokalnych oddziałów poza Niemcami i Europą pozostaje jedyną drogą do skutecznego wykorzystania światowych zasobów wiedzy – co z kolei odbije się na koszt konkurencyjności naszej gospodarki narodowej.

Forum Gospodarcze: Jakie innowacje staną się w najbliższych latach szczególnym przedmiotem zainteresowania Jagenberg Converting Solutions?

Thomas Lebbing: W tej chwili nasz główny nacisk kładziemy na odpowiednie środki skalowania, abyśmy mogli trwale zaspokoić ogromne zapotrzebowanie na maszyny, tak aby w Europie również baterie i pojazdy elektryczne mogły być produkowane w wystarczającej ilości. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad dalszym poprawianiem naszej efektywności energetycznej, co przełoży się na odpowiednią redukcję kosztów naszych komponentów – co także będzie miało wpływ na cały łańcuch wartości. Ponadto, obecnie w całej branży opracowywane są nowe innowacyjne metody, które pozwalają na bardziej kosztowo- i zasobooszczędne procesy produkcyjne – również w tym miejscu wprowadzamy na szeroką skalę naszą ekspertyzę z działu B+R, aby europejska przewaga jakościowa nad azjatyckimi producentami mogła pozostać trwałą przewagą konkurencyjną.